Ruski 30.09.2015.

Dijalog3 П2 Там, где я живу

Dijalog3 П2 Там, где я живу

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Ovde možete da preuzmete pripremu za čas za nastavnu jedinicu Стороны света. Osim ciljeva i zadataka donosimo i preporuku metodskog postupka za realizaciju. U prilogu dajemo i radni list - kartu Ruske federacije.

Poruka je obavezno polje.