Nemački 13.10.2015.

Predlozi sa dativom i akuzativom

Predlozi sa dativom i akuzativom

Predlozi sa dvojakom upotrebom, uz dativ i akuzativ

Prilog sadrži 20 rečenica sa izostavljenim predlozima. Učenik treba  na osnovu glagola da odredi koji predlog je odgovarajući u datom primeru.

Prilog može da posluži kao provera usvojenog gradiva i da se vrednuje po  bodovima.

Primeri se mogu pronaći na : www.grat-gutfreund.at

Za preuzimanje

Preuzmite: 145,5 KB
Poruka je obavezno polje.