Nemački 05.11.2015.

Godišnja konferencija Profesionalnog udruženja za nemački jezik kao strani

Godišnja konferencija Profesionalnog udruženja za nemački jezik kao strani

43. Konferencija Profesionalnog udruženja za nemački jezik kao strani, otvara nove perspektive u učenju nemačkog jezika kao drugog i kao stranog jezika.

43. konferencija Profesionalnog udruženja:

Mesto održavanja:            Nemačka,     Essen   (Universität Duisburg-Essen)

Vreme održavanja:           od 09. - 11. marta 2016.

Jubilej:                                30 godina postojanja

Obrazac za prijavu :

 

http://www.fadaf.de/de/aktuelles/

 

 

Poruka je obavezno polje.