Medicina 18.11.2015.

Novi Sad, 7.2.2015. - Curriculum integratum: latinski jezik u korelaciji sa drugim predmetima

Novi Sad, 7.2.2015. - Curriculum integratum: latinski jezik u korelaciji sa drugim predmetima

U subotu 7. februara 2015. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu održan je akreditovani seminar za nastavnike latinskog jezika.

Cilj seminara je unapređivanje kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju nastave latinskog jezika. Seminaru je prisustvovalo 26 nastavnika. Po završetku svi učesnici su dobili Uverenje o savladanoj obuci koje nosi 8 poena.

Poruka je obavezno polje.