Engleski 30.11.2015.

Međunarodna konferencija "Pogled u budućnost"

Međunarodna konferencija "Pogled u budućnost"

Mladi koji su tokom svog obrazovanja imali radno iskustvo u nekoj organizaciji imaju veće šanse da ostvare bolje rezultate na svom budućem radnom mestu i manja je verovatnoća da će ostati nezaposleni. Ove činjenice su posebno važne za region u kome je nivo nezaposlenosti među mladima preko 50 odsto. Međunarodna konferencija "Pogled u budućnost" ("See into the Future") ima za cilj da podstakne dijalog donosilaca odluka u državnoj upravi, zaposlenih u obrazovanju i lidera iz poslovnog sektora na zapadnom Balkanu. Konferencija će se održati 8. i 9. decembra 2015. u Beogradu i učesnicima će pružiti mogućnost da razgovaraju o važnim pitanjima iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Zaključci sa ove konferencije doprineće jakoj i stabilnoj ekonomiji celog regiona. Ova konferencija je deo projekta “Uključivanje poslodavaca i reforma stručnog obrazovanja na zapadnom Balkanu” koji sprovodi British Council uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije. Više informacija o prijavljivanju i događaju možete pronaći na: http://www.britishcouncil.rs/programmes/education/see-into-the-future

Poruka je obavezno polje.