Nemački 12.12.2015.

Glagoli u preteritu

Glagoli u preteritu

Radni list sa vežbama preterita pravilnih i nepravilnih glagola

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Didaktički  cilj: usvajanje, uvežbavanje i upotreba preterita pravilnih i nepravilnih glagola.

Nivo znanja:   (A1/2)  vežbe  su namenjene učenicima osmog razreda.

 

Izvor:  www.mein-deutschbuch.de

 

 

 

 

Poruka je obavezno polje.