Nemački 12.12.2015.

Telo i zdravlje

Telo i zdravlje

Razumevanje slušanjem govora i čitanjem teksta.

Tema:  Dijalog u lekarskoj ordinaciji

Didaktički cilj: razvijanje kompetencija govora i čitanja, razumevanje sadržaja.

Nivo znanja: (A1) vežbe mogu da prate učenici šestog  razreda.

Vezba se sastoji iz: -1)audio snimka na temu razgovora kod lekara

                                    -2) radnog lista sa pitanjima koja treba dopuniti ponuđenim rečima.

LINK:

http://deutschlernerblog.de/uebung-zum-leseverstehen-und-hoerverstehen-deutsch-a1-koerper-und-gesundheit-23-beim-arzt/

 

 

 

Poruka je obavezno polje.