Ruski 17.12.2015.

Dialog3 Lekcija 1A Test

Dialog3 Lekcija 1A Test

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nudimo Vam ideju za test koji se odnosi na sadržaje lekcije 1А Семейные будни. Možete ga iskoristiti za evaluaciju obrađenog, ili kao ideju za pismeni zadatak. Ako ga obradite kao pismeni zadatak potrebno je da pre same realizacije uradite pripremu koja će sadržati zadatke ovakvog tipa samo sa variranim sadržajem.

Poruka je obavezno polje.