Nemački 30.12.2015.

Opisivanje sobe

Opisivanje sobe

Zabavna igra kao odličan način utvrđivanja predloga, prezenta, preterita i perfekta.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Naziv igre: Opiši sobu

Cilj:             obnoviti, utvrditi, sistematizovati znanja:  prezent, preterit, perfekt, predlozi za mesto (auf, an, unter..),

                    pridevi i pridevska komparacija, glagoli liegen-legen/ stehen-stellen/ hängen-hängen

Oblik rada:  grupni  (dve ili tri grupe)

Metoda rada: igrovna

Vreme rada : 30 minuta

Realizacija igre:  Nastavnik formira 2-3 grupe učenika. Svaka grupa dobija po dve slike jedne iste sobe, s tim što se položaj predmeta na drugoj slici razlikuje od prve slike. Nastavnik može da postavi  različite zadatke npr.

" Gospodin Majer voli da menja raspored u sobi. Šta je drugačije na slici broj 2?" (prezent). Ili:

"Šta je gosp. Majer promenio u svojoj sobi?" (perfekat)

ili "Kako je ranije izgledala soba gosp. Majera?" (preterit)

Zadatak grupa je da zabeleže  što više razlika. Provera se vrši u plenumu. Za svaki tačan odgovor grupa dobija poen. Pobednik je grupa sa najviše tačnih odgovora.

Izvor : Hueber

 

Poruka je obavezno polje.