Nemački 03.01.2016.

Formular

Formular

Popunjavanje formulara i davanje ličnih podataka o sebi je jedan od prvih koraka u učenju stranog jezika.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži  uzorak jednog klasičnog formulara koji treba da se popuni potrebnim podacima. Popunjavanje formulara se moze raditi na času ili kao domaći zadatak.

Didaktički cilj: operacionalizacija usvojenih pojmova i davanje ličnih podataka o sebi.

Izvor:

Poruka je obavezno polje.