Nemački 08.01.2016.

Vežbe pisanja

Vežbe pisanja

Leksičke vežbe

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list:

1. zadatak: Učenici imaju zadatak da na osnovu zadatog teksta prepišu pravilno tekst u prezentu, poštujući gramatička i leksička pravila, pisanje velikog i malog slova, interpunkciju.

2. zadatak: Učenici treba samostalno da sastave kraći tekst o svom radnom danu.

Izvor:

Poruka je obavezno polje.