Ruski 19.01.2016.

Geografski termini - ilustrativni rečnik

Geografski termini - ilustrativni rečnik

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Osnovni preduslov za komunikaciju na određenu temu je sigurno vladanje leksičkim krugom iz te oblasti. Zato Vam nudimo ideju kako da organizujete i učenicima prezentujete leksiku tematskog kruga Geografija Rusije - termini i predeli. Ovaj način semantizacije leksike je učenicima zanimljiv, a očiglednost kao princip vodi većem stepenu uspešnog usvajanja ponuđenih sadržaja. Ideja + : Ako bi motivisali učenike da sami izrađuju ovakve rečnike i da ih čuvaju u svom portfoliju imali bi na raspolaganju čitav mali tematsko-ilustrativni rečnik lične izrade.

Poruka je obavezno polje.