Ruski 30.01.2016.

Projekat - Izrada didaktičkog materijala

Projekat - Izrada didaktičkog materijala

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Projekti u nastavi mogu i za Vas, i za vaše učenike, biti obostrano korisni. Naročito ako posle rada na njima ostane trajno didaktičko sredstvo koje i kasnije možete koristiti. Možete ih izrađivati na časovima redovne nastave, slobodnih aktivnosti, u koorelaciji sa nastavom likovne kulture... Realizuju se po principima rada na projektu: izbor teme i tehnike rada, definisanje i podela zadataka, prikupljanje materijala, rad na projektu, organizacija i odabir načina prezentovanja rezultata rada. Sam rad na projektu možete organizovati individualno, u paru , grupno ili frontalno. Ovde možete pogledati izradu nastavnog plakata na temu В булочной и кондитерской. Učenici su radili u paru, tehnika izrade je kolaž, a prezentovanje u vidu plakata/panoa. Plakati su u arhivi nastavnika/ili portfoliju i koriste se prilikom obrade ili utvrđivanja leksike na temu В магазине i На снегу/катке.

Poruka je obavezno polje.