Ruski 21.02.2016.

Rad sa leksikom

Rad sa leksikom

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Grupisanje reči u leksička polja je česta i efikasna leksička igra. Na radnom listu, koji Vam ovoga puta nudimo, zastupljena je leksika na temu voća, povrća i namirnica. Vežba se može realizovati i u usmenoj i u pisanoj formi, a sa materijalom se može raditi slojevito. Leksika se može usvajati, uvežbavati izgovor i pismo, može se raditi na gramatičkoj kategoriji singularia tantum, kao i na oblicima nominativa i akuzativa množine imenica, na tvrdoći i mekoći osnova i adekvatnim nastavcima... Materijal može imati ulogu i dodatnog materijala za poglavlje 2A Здесь мне нравится жить iz udžbenika Dijalog3.

Poruka je obavezno polje.