Nemački 09.04.2016.

Komunikacija na temu medija

Komunikacija na temu medija

Vrste medija i njihova zastupljenost u svakodnevnom zivotu mladih

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list se moze koristiti kao dodatni materijal na casu obrade nastavne jedinice "Medien".

Prvi zadatak: Pročitati novinske naslove i sortirati ih  u tabelu prema tome da li je sadržaj  pozitivan ili negativan.

Drugi deo zadatka zahteva poznavanje terminologije i pronalaženje  20 vrsta medija.

Treci  deo zadatka čini izvlačenje kartice sa nekom izjavom i pronalaženje osobe na koju se ta izjava odnosi.

Izvor: www.pasch-net.de

Poruka je obavezno polje.