Nemački 13.04.2016.

Test uzročni veznici

Test uzročni veznici

Gramatička provera postignuća

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj:  provera postignuća učenika

Sadržaj testa:  Složene rečenice sa veznicima:  da, daher, aus diesem Grund, darum, denn, deshalb, deswegen, nähmlich, wegen, weil

Nivo: Test je namenjen za nivo A2-B1

 

Poruka je obavezno polje.