Nemački 01.05.2016.

Perfekat, zavisne rečenice i sintaksičke vežbe

Perfekat, zavisne rečenice i sintaksičke vežbe

Vežbe perfekta, konstrukcija zavisnih rečenica i pravilno sastavljanje rečenica

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži tri vrste vežbi sa postavljenim ciljem:

1. vežbanje perfekta:   tri kratka  dijaloga;

2. sklapanje zavisnih rečenica sa  ponuđenim delovima rečenice

3.pravilno  sastavljanje rečenica

Poruka je obavezno polje.