Nemački 07.05.2016.

Delovi tela

Delovi tela

Delovi tela- vežbe i zadaci

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži tri vrste zadataka za uvežbavanje i utvrđivanje vokabulara na temu delova tela.

Zadaci:

1. navesti delove tela koji su prikazani na slici;

2.navesti koji se deo tela koristi prilikom navedenih radnji (glagola);

3.navesti koji deo tela boli, na osnovu opisa situacije.

Poruka je obavezno polje.