Engleski 16.05.2016.

Beograd, 14. maj 2016. - Projektna nastava

Beograd, 14. maj 2016. - Projektna nastava

U Savremenoj gimnaziji u Beogradu je 14. maja održan seminar pod nazivom „Projektna nastava - korak dalje u nastavi engleskog jezika”. Seminar su realizovale profesorke engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u projektnoj nastavi, autorka Ivana Milošević i Marija Lukač. Cilj seminara bio je upoznati nastavnike sa idejom projektne nastave i prednostima njene primene u odnosu na tradicionalnu nastavu, kao i postojećim projektima za nastavu engleskog jezika u koje nastavnici mogu da se uključe.

Polaznici seminara su bili u prilici da se kroz interaktivni rad upoznaju sa začecima projektne nastave, osnovnim zahtevima, kao i prednostima projektne nastave. Nastavnici su podsticani primerima iz prakse da se i sami oprobaju u primeni projektne nastave, uz pravilnu procenu vremena i faza rada u izradi projekata.
 
Teme programa su bile: šta je projektna nastava i kako se razlikuje od problemske nastave, uloga nastavnika u projektnoj nastavi, tri faze projekta, pristup i kriterijumi evaluacije, kako postaviti pravo pitanje, kako predstaviti rezultat projekta, jezičke veštine u funkciji projektne nastave, kao i dosadašnji i aktuelni projekti. 
Poruka je obavezno polje.