Nemački 13.06.2016.

Modalni glagoli

Modalni glagoli

Provera modalnih glagola u prezentu, preteritu i perfektu

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj kontrolne vežbe: provera postignuća učenika u oblasti modalnih glagola.

Nivo:  zadaci se mogu raditi u  sedmom/osmom razredu.

Pored zadataka, radni list sadrži i ključ rešenja istih.

 

Poruka je obavezno polje.