Nemački 13.06.2016.

Pasiv sa modalnim glagolima

Pasiv sa modalnim glagolima

Zadaci obrađuju temu zaštite životne okoline i očuvanja prirode.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj zadataka: provera građenja pasiva sa modalnim glagolima.

Nivo znanja: A2/2   Zajedničkog evropskog okvira.

Vežbe su date u dva nivoa, od lakših ka težim.

 

Poruka je obavezno polje.