Ruski 27.06.2016.

Leksički minimum

Leksički minimum

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

U ovom stručnom članku, autor se bavi leksičkim minimumom u odnosu na uzrast deteta i daje detaljan spisak leksičkih jedinica (leksičke jedinice su grupisane u 18 svakodnevnih tema). Iako se podaci direktno ne odnose na RKI, uz adaptaciju mogu biti okvir mere i obima onoga što tražimo od naših učenika. Izvor: https://rus4chld.pushkininstitute.ru/

Poruka je obavezno polje.