Nemački 12.09.2016.

Artikli

Artikli

Odrediti odgovarajuće artikle u tekstu, koji nedostaju.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj testa: proveravanje gramatike i razumevanje teksta

Radni list sadrži dve vrste zadataka.

U prvom zadataku treba dopuniti artikle koji nedostaju, a u drugom su izostavljeni delovi reči (imenice, zamenice, glagoli, pridevi, prisvojni članovi).

Test je prikladan za nivo A2/1 - A2.

Poruka je obavezno polje.