Ekonomija 20.09.2016.

Uslovi za rad u kancelariji

Uslovi za rad u kancelariji

Iskoristite radni list u nastavku za realizaciju nastave iz predmeta Kancelarijsko poslovanje ili Savremena poslova korespondencija u 1. razredu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list se odnosi na nastavnu jedinicu Kancelarija (Uslovi za rad) koja se nalazi u udžbeniku Kancelarijsko poslovanje i korespondencija na stranama 13 do 16.

Potrebno je da učenici pročitaju tekst, podvuku ključne pojmove, a zatim reše zadatke iz radnog lista.

Autor: Vesna Ratkov, nastavnik ekonomske grupe predmeta u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu.

Poruka je obavezno polje.