Ruski 09.10.2016.

Nove tehnike rada sa tekstom

Nove tehnike rada sa tekstom

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Jedna od inovativnih tehnika rada sa tekstom je detaljno čitanje. Ono podrazumeva traganje za detaljima i informacijama u okviru teksta koji obrađujete. Danas sa Vama delimo ideju kako da ovu tehniku realizujete uključujući elemente igre. Za realizaciju su Vam potrebne kopije teksta, kockice za igru i figurice. Učenike delite u grupe. Jedan od učenika baca kocku, drugi pomera figuru za onoliko polja koliko je dobijeno bacanjem, treći čita za kojom informacijom se traga. Učenici, zatim, čitaju tekst, pronalaze i zapisuju informaciju. Pobednik je ona ekipa koja prva pronađe sve tražene informacije. U prilogu Vam nudimo primer teksta i šablon na temu Объязаности по дому realizovane na času, kao i blanko šablon. Njega možete iskoristiti za obradu teksta po izboru, tako što ćete u polja upisati sadržaje za kojima treba tragati. Tekst i igra preuzeti iz udžbenika Эстафета, Ž.Rapčak, V.Legradi, Budimpešta, 1999.

Poruka je obavezno polje.