Nemački 08.10.2016.

Adjektive vor dem Nomen

Adjektive vor dem Nomen

Pridevi ispred imenica u atributivnoj upotrebi

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Prilog sadrži radni list sa vežbama pridevske deklinacije.

Vežbe su pogodne za  učenike osmog razreda, odnosno  za nivo A2.

Zadacima je  obuhvaćena  deklinaciju prideva u nominativu, dativu i akuzativu.

Poruka je obavezno polje.