Nemački 08.10.2016.

Glagoli sa predlozima

Glagoli sa predlozima

Primeri glagola sa predlozima koji zahtevaju dopunu u dativu ili akuzativu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Zadaci su pogodni za učenike osmog razreda, odn. nivo A2/1.

Pored vežbi, učenicima treba preporučiti link sa listom glagola sa predlozima

 

http://www.grammatiktraining.de/verbenmitpr/verben-mit-praepositionen-liste.html

Poruka je obavezno polje.