Nemački 16.10.2016.

Upitne pridevske zamenice: koji, koja, koje

Upitne pridevske zamenice: koji, koja, koje

Prezentacija u Power Point-u

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Prezentacija ilustrativno definiše pridevske zamenice u nominativu i akuzativu.

Moze se koristiti u nastavi sa predznanjem na nivou A2/1.

Poruka je obavezno polje.