Nemački 26.10.2016.

Dnevni raspored

Dnevni raspored

Radni list sadrži zadatak u tekstualnoj formi i pitanja koja se odnose na razumevanje teksta.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj: razumevanje pročitanog teksta i davanje odgovora.

Sadržaj teksta je jednostavan sa puno detalja, na koje treba obratiti pažnju prilikom čitanja teksta. 

Radni list je prilagodjen za nivo A1/2, odnosno šesti razred.

Poruka je obavezno polje.