Nemački 12.11.2016.

Predlozi sa dativom i akuzativom

Predlozi sa dativom i akuzativom

"Wo oder wohin?" Kada se upotrebljava dativ, a kada akuzativ?

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži primere:

- sa glagolima kretanja: stellen, legen, koji zahtevaju dopunu u akuzativu i

- glagole mirovanja (pasiv): stehen, liegen, koji zahtevaju dopunu u dativu.

Poruka je obavezno polje.