Nemački 16.11.2016.

Dnevni raspored

Dnevni raspored

Koje aktivnosti se obavljaju u toku radnog dana i u koje vreme se one vrše?

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži tekst o aktivnostima koje obavljaTina u toku radnog dana. U tekstu nedostaju delovi reči, koje treba dopuniti po smislu.

Drugi deo zadatka se odnosi na tabelarni pregled aktivnosti i vreme realizacije istih.

Poruka je obavezno polje.