Nemački 20.11.2016.

Modalni glagoli u preteritu

Modalni glagoli u preteritu

Primeri građenja modalnih glagola u preteritu

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj vežbe: vežbanje rečeničnih konstrukcija sa upotrebom  modalnih glagola u preteritu :

dürfen, können,  müssen, sollen

Nivo znanja: A1/2

Poruka je obavezno polje.