Nemački 20.11.2016.

Kuda putovati?

Kuda putovati?

Lokalni predlozi sa glagolima kretanja: fahren, fliegen, gehen

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj vežbe:  Rečenične konstrukcije sa glagolima kretanja i lokalnim predlozima  an, auf, in, nach i zu.

Vežbe se mogu koristiti na nivou A1/2.

Poruka je obavezno polje.