Ruski 27.11.2016.

Privet2 U4A upitno-odnosna zamenica который

Privet2 U4A upitno-odnosna zamenica который

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sa primerima upotrebe upitno-odnosne zamenice который, kojim se uvežbava kongruencija zamenice i njena pravilna upotreba u sintaksičkom okruženju. Primeri na RL su samo u nominativu i akuzativu, koji se podudara sa formom nominativa, pa su pogodni za usvajanje početnog lakšeg nivoa ovog sadržaja. Dodavanje rečenica sa primerima upotrebe u ostalim padežima može biti korak ka diferenciranju sadržaja i zahteva za različite nivoe.

Poruka je obavezno polje.