Ruski 27.11.2016.

Trpni particip vremena prošlog - Evaluacioni list

Trpni particip vremena prošlog - Evaluacioni list

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Ovaj evaluacioni list olakšava uvežbavanje oblika trpnog participa. Njegov kvalitet su primeri koji prate sadržaj lekcija Год за рубежом i Русская икона, kao i postupnost u narastanju teškoća i zahteva u zadacima. List, osim uvežbavanja sadržaja, može da posluži i kao kontrolni zadatak za proveru usvojenosti gramatčkog sadržaja.

Poruka je obavezno polje.