Ruski 27.11.2016.

Prirucnik - Govorimo na ruskom bez prevodioca

Prirucnik - Govorimo na ruskom bez prevodioca

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Preporučujemo priručnik namenjen onima koji vladaju ruskim jezikom na bazičnom nivou za dalje razvijanje komunikacijskih veština. Говорим по-русски без переводчика: Интенсивный курс по развитию навков устной речи / отв. ред. Л. С. Крючкова, Л. А. Дунаева - М. : Флинта : Наука, 2009; ISBN 978-5-89349-413-6 U prilogu možete pročitati deo iz recenzije autora.

Poruka je obavezno polje.