Ruski 25.12.2016.

Preporučujemo priručnik

Preporučujemo priručnik

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Preporučujemo priručnik Русский язык в играх : учебно-методическое пособие / сост. : Т.В. Губанова, Е.А. Нивина. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с. – 100 экз. ISBN 5-8265-0572-9 (978-5-8265-0572-4), kao odličan izvor metodičkih igara vrlo primenljivih u nastavi RKI. Saznajte više o sadržini i koncepciji priručnika u prilogu.

Poruka je obavezno polje.