Ruski 28.12.2016.

Glagoli kretanja kroz igru

Glagoli kretanja kroz igru

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Preuzmite talon igre za uvežbavanje gramatičke teme Glagoli kretanja. Pravila: učenici bacaju kocku i kreću se za onoliko polja koliko je na njoj, pri čemu treba da navedu glagol kretanja na polju. Izvor https://ru.islcollective.com.

Poruka je obavezno polje.