Medicina 13.03.2017.

Istorijski razvoj medicine u Srbiji

Istorijski razvoj medicine u Srbiji

Ko su bili prvi lekari u Srbiji? Koji se udžbenik smatra prvim medicinskim udžbenikom? Ko je bio autor prvih originalnih medicinskih radova kod nas?

Na ova i slična pitanja u vezi sa istorijskim razvojem medicine u Srbiji, odgovor možete pronoći u vrlo zanimljivom tekstu "Kako je medicina došla u Srbiju?" na naučnopopularnom sajtu http://elementarium.cpn.rs/naucni-krug/kako-je-medicina-dosla-u-srbiju/?lang=lat

Poruka je obavezno polje.