Ekonomija 13.06.2017.

Ustavno i privredno pravo - sistematizacija gradiva

Ustavno i privredno pravo - sistematizacija gradiva

Ukoliko ste realizovali kompletno gradivo, evo kako se sistematizacija može izvršiti korišćenjem leksikona osnovnih pojmova, koji se nalazi na kraju udžbenika.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Školsku godinu obično završavamo sistematizacijom gradiva frontalno, koristeći monološko dijalošku metodu. U nastavku je radni list sa predlogom kako da to učinite na drugačiji način.

Metoda je pogodna za individualni rad učenika. Učenici umesto odgovaranja na pitanja, što je obično njihova uloga prilikom sistematizacije gradiva, sada imaju zadatak da sastavljaju pitanja. Primena ove metode, podrazumeva da učenici više pita moraju da pročitaju osnovne pojmove, što svakako doprinosi učvršćivanju znanja i sistematizaciji gradiva.

Poruka je obavezno polje.