Ekonomija 08.06.2017.

Statistika - analiza podataka

Statistika - analiza podataka

Radni list sa zadatkom namenjen je učenicima trećeg razreda za sistematizaciju gradiva u vezi sa deskriptivnim merama. Zadatak je naprednog nivoa i zahteva primenu, tumačenje, analizu i zaključivanje.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Sistematizaciju gradiva iz predmeta Statistika sa učenicima trećeg razreda možete izvršiti korišćenjem radnog lista u prilogu. 

Pripremajući zadatak za vežbanje analize podataka, nastavnik je za učenike pripremio pokazatelje analize podataka na primeru raspodele ispitanika prema godinama starosti. Prilikom kucanja dobijenih vrednosti napravio je jednu grešku, koja ukazuje da je ovakva raspodela nemoguća. 

Autor: Daliborka Đukić, nastavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu

Poruka je obavezno polje.