Ekonomija 26.09.2017.

Finansije i monetarna ekonomija - sistematizacija

Finansije i monetarna ekonomija - sistematizacija

I sažetak gradiva, dat na kraju svake nastavne teme može imati funkciju. Pogledajte kako ga možete iskoristiti za stistematizaciju I poglavlja iz predmeta Monetarna ekonomija i bankarstvo u trećem razredu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

U udžbeniku Monetarna ekonomija i bankarstvo za treći razred, na strani broj 24.  ekonomskih škola, nalazi se sažetak koji sadrži 13 teza, kojima je rezimirano gradivo prve nastavne teme Finansije i monetarna ekonomija, a koju čini sedam nastavnih jedinica. 

Sažetak možete iskoristi za sistematizaciju gradiva, korišćenjem radnog lista u prilogu.

Poruka je obavezno polje.