Ekonomija 01.03.2018.

Monetarni agregati

Monetarni agregati

Najlakši način da učenici uoče razliku izmedju monetarnih agregata M1 i M2 je kroz grafičke prikaze.

Korišćenjem podataka sa sajta NBS moguće je izračunati monetarne agregate za period od 1999. do 2017. godine. Učenicima možete dati zadatak da sami posete sajt Narodne banke i u okviru odeljka Statistika - Monetarni pregled pronadju potrebne podatke za prikazivanje monetarnih agregata. Ukoliko smatrate da učenici nemaju mogućnost da pristupe internetu, možete koristiti i radni list u prilogu.

Rešenje zadatka u prilogu bazira se na sledećim podacima

Gotov novac u opticaju 2015. i 2016.

139.818           159.265

Depoziti po vidjenju 2015. i 2016.

364.656           448.591

Dinarski i dinarski indeksirani oročeni i štedni depoziti 2015. i 2016.

198.002           200.453

Poruka je obavezno polje.