Ekonomija 05.04.2018.

Proces upravljanja ljudskim resursima

Proces upravljanja ljudskim resursima

Iskoristite datu listu pitanja sa odgovorima, u vezi sa ovom nastavnom temom, za sastavljanje mini testa, radnog lista za realizaciju ove teme ili za utvrđivanje gradiva.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Lista pitanja koja se nalazi u prilogu odnosi se na prvu lekciju u okviru nastavne oblasti Menadžment ljudskih resursa. Obuhvata svih šest aktivnosti procesa upravljanja ljudskim resursima. Pitanja su data sa rešenjima.

Poruka je obavezno polje.