Ekonomija 17.05.2018.

Ekonomska geografija - Saobraćaj

Ekonomska geografija - Saobraćaj

Za uvod u temu o saobraćaju, kao jednu od uslužnih delatnosti, kratak film o istoriji saobraćaja može motivisati učenike da se zaintersuju za ovu nastavnu jedinicu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

U uvodnom delu časa dva puta, pogledajte sa učenicima kratak film o istoriji saobraćaja sa youtube kanala Skrenite im pažnju da se koncentrišu i na podatke koji će biti prikazani.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FaLCQo8NJFA

Porazgovarajte o filmu kroz pitanja:

1. Koji vidovi saobraćaja su prikazani u filmu?

2. Koji događaj u vezi sa saobraćajem je karakterističan za 1903. godinu?

3. Kada je nastao kanu kao oblik prevoza?

4. Koje godine počinje da se koristi podzemna železnica?

5. Koje vrste transportnih sredstava se pojavljuju nakon od 2.000 godine?

Nakon razgovora o filmu, možete realizovati uvodnu temu o sabraćaju, kroz usmeno izlaganje nastavnika i isticanje osnovnih pojmova na tabli.

Poruka je obavezno polje.