Ekonomija 19.09.2018.

Zagonetka sa slovima

Zagonetka sa slovima

Mnogo Je faktora koji ometaju učenje. Naš zadatak je da osposobimo učenike da prepoznaju ometače i postignu cilj. Ovo je samo jedna od metoda kojom ćemo učenike osposobiti da uče sa razumevanjem i stvoriti podsticajnu atmosferu na času.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Od učenika se očekuje da prepozna u kom pravcu mu misli smetalice ometaju učenje i iskoristi ih za kreiranje tačnih iskaza. Proces učenja, olakšavaju mu rečenice koje su delimično formirane i koje je potrebno dopuniti nedostajućim slovima.

U prilogu se nalazi primer primene metode, na sadržaju koji se odnosi na kupce i načinu na koji ih treba pridobiti.

Autor: Vesna Ratkov, nastavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu.

 

 

Poruka je obavezno polje.