Ekonomija 10.09.2018.

Nastanak ekonomske nauke

Nastanak ekonomske nauke

Približite učenicima prvog razreda, koji se prvi put sreću sa ekonomijom kroz predmet Principi ekonomije, ovaj pojam i uvedite ih u priču o nastanku i razvoju ekonomske nauke, korišćenjem ove jednostavne metode.

Upotrebom teksta koji je preuzet sa interneta, stavite učenika u aktivnu ulogu i umesto da odgovara na pitanja, dajte mu zadatak da ih sastavi.

U prilogu je radni list namenjen učenicima 1. razreda iz predmeta Principi ekonomije. Radni list sadrži tekst, instrukcije i prazan prostor za rad, kao i moguće rešenje.

Poruka je obavezno polje.