952 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova

Rückwärtsplanung – put od cilja i ishoda do vežbi i zadataka

Autor Aleksandra Begović i dr Katarina Krželj Koordinator seminara Маја Милорадовић, maja.miloradovic@datastatus.rs, 060 301 7884 Realizator seminara Aleksandra Begović, dr Olivera Durbaba, dr Katarina Krželj, Borislav Rakočević, Nataša Hartveger
 • Šta učenici očekuju od nastave stranih jezika? Da li žele da nauče da čitaju tekstove, odgovaraju na pitanja i savladaju gramatiku ili bi voleli da nauče kako da rezervišu sobu u hostelu, odgovore na SMS poruku, dogovore se o zajedničkoj poseti koncertu i obave onlajn kupovinu na jeziku koji uče u školi?

  Ukoliko vam je potrebna podrška pri planiranju nastave orijentisane ka ishodima učenja onda je ovaj seminar pravi izbor za vas! Na seminaru ćete saznati kako da organizujete nastavne aktivnosti služeći se tehnikom planiranja od ishoda ka zadacima kojima se on može postići. Zajedno ćemo analizirati primere takvog vida planiranja i kreirati zadatke i vežbe koje ćete odmah moći da primenite u svojoj nastavi.

   

  Cilj seminara: Podrška i unapređivanje nastavničkih kompetencija za planiranje nastave nemačkog jezika i praćenje postignuća učenika u skladu sa obavezujućim dokumenatima (standardi i plan i program)

  Broj učesnika: 30

  Trajanje: 1 dan (8 bodova)

  Više detalja pogledajte u zvaničnom Katalogu programa stručnog usavršavanja

Aleksandra Begović

Aleksandra Begović

Profesor nemačkog jezika i književnosti
Katarina Krželj

Katarina Krželj

Doktor filoloških nauka

Dr Katarina Krželj diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Grupa za nemački jezik i književnost), 2003. odbranila magistarski rad na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a  2014. odbranila doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1994. godine u radnom odnosu na Učiteljskom fakultetu, a od 1998. na Filozofskom fakultetu u Beogradu predaje nemački jezik struke. Od 2000. kao saradnica Geteovog instituta radi kao predavac, licencirani ispitivač i multiplikatorka. Od 2014. godine kao DLL tutorka  drži međunarodna online stručna usavršavanja. Koautorka je nadregionalnog udžbenika "Mit DEUTSCH studieren arbeiten leben. Ein Lehrbuch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht Niveau A2/B1", Milano (2009), Kurikuluma za strani jezik struke na nefilološkim fakultetima (2011), kao i većeg broja naučnih radova. Od 2000. godine organizovala i vodila veći broj seminara i radiocina iz metodike nastave nemačkog jezika.

Borislav Rakočević

Borislav Rakočević

Profesor nemačkog jezika i književnosti

Rodjen 1984.u Beogradu, diplomirao na Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta, od 2009.zaposlen u XIV beogradskoj gimnaziji, od 2015.i honorarni predavač na Gete Institutu u Beogradu. Pored toga sam angažovan i kao spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje oprazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. 2017.godine bio angažovan kao jedan od moderatora u okviru obuke DSD Gold (obuka za ispitivace za nemačku jezičku diplomu), radio kao moderator u okviru obuke za standarde 2016., 2017. I 2018., a trenutno je jedan od modetatora u okviru obuke za sprovodjenje nastave orijentisane na ishode učenja. Član upravnog odbora Udruzenja nastavnika nemačkog jezika Srbije.

 

Olivera Durbaba

Olivera Durbaba

Doktor filoloških nauka

Prof. dr Olivera Durbaba je redovni profesor Germanistike i Metodike nastave nemačkog jezika na Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Predaje predmete Nemački jezik i Poslovni nemački jezik na FEFA od 2005. godine. Diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorirala na Univerzitetu u Lajpcigu, SR Nemačka, 2005. godine. Objavila je nekoliko monografija i više od 40 naučnih članaka u oblasti germanistike, glotodidaktike, primenjene lingvistike, sociolingvistike, pragmalingvistike, tekstualne lingvistike. Kao ekspert za glotodidaktiku od 2003. godine angažovana je u većem broju komisija Ministarstva prosvete i nauke (za evaluaciju udžbenika, izradu nastavnih programa, evaluaciju programa stručnog usarvšavanja nastavnika, licenciranje nastavnika stranih jezika, bilingvalnu nastavu). Ovlašćeni je ispitivač u Ispitnom centru TestDaF na Univerzitetu u Beogradu (od 2005. godine). Govori nemački, francuski i engleski jezik. Predsednik je Društva za strane jezike i književnosti Srbije.

Nataša Hartveger

Nataša Hartveger

Profesor nemačkog jezika i književnosti

Germanisitiku je studirala u Kragujevcu, Austriji i Beogradu. Kao predavač je radila 10 godina u Drugoj kragujevačkoj gimnaziji. Pokrenula je PASCH projekat, zahvaljujući kom su učenici dobijali razne stipendije u zemlji i inostranstvu. Bila je incijator i organizator mnogobrojnih razmena učenika.

Comenius projekat realizovan sa Gimnazijom iz Ingolštata, simulacije donošenja odluka u Evropskoj uniji, su samo neki od projekata koji su uspešno završeni uz angažovanje profesorke Hartweger.

Od 2004. godine organizuje i vodi DAAD kurseve za kragujevačke studente. Od strane DAAD-a bilo je mnoštvo seminara u zemlji i inostranstvu, koje je profesorka Hartweger pohađala. Teme iz oblasti prava, ekonomije i medicine koje su bile zastupljene na tim seminarima su joj pomogle u izvršavanju poslova kao sudski tumač, što je još jedna od delatnosti kojom se bavi.

Pored toga autor je četiri priručnika sa idejama o tome kako planirati i realizovati nastavu.

Od 2013. godine angažovana je kao predavač, ispitivač i trener obuka za nastavike od strane Geteovog instituta u Beogradu. Licencirani je ispitivač Geteovog instituta za sve nivoe znanja.