960 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova

Od učionice do pričaonice - kontekstualno usvajanje stranog jezika

Autor Marina Kopilović, Ranka Vujanović i Jasmina Leleković Koordinator seminara Маја Милорадовић, maja.miloradovic@datastatus.rs, 060 301 7884 Realizator seminara Marina Kopilović, Ranka Vujanović, Jasmina Leleković i Ivona Ranđelović
 • Imate li dilemu kako da učenike motivišete da aktivno učestvuju u nastavi i bez ustezanja komuniciraju na stranom jeziku koji predajete? Ili možda imate one koji odlično znaju gramatiku, a ne mogu da primene ta znanja u svakodnevnom životu? Verovatno ćemo se složiti da je nedostatak spontane, smislene komunikacije na času jedan od glavnih problema u nastavi stranih jezika, ali koliko nas prepoznaje same učenike i njihovu maštu kao nepresušni izvor za stvaranje odgovarajućeg konteksta?

  Ako je vaš odgovor „da” na barem dva od gorenavedenih pitanja, pozivamo vas da  učestvujete na ovom seminaru koji vodi tim nastavnika nemačkog, francuskog i engleskog jezika, i sa njima zajedno dođete do odgovora na ova i mnoga druga pitanja.

   

  Ciljna grupa: nastavnici svih stranih jezika u osnovnoj i srednjim školama

  Cilj seminara: Unapređivanje kapaciteta nastavnika za primenu metoda i tehnika rada u nastavi stranih jezika koje doprinose usvajanju stranog jezika kao sredstva komunikacije u užem i širem društvenom kontekstu.

  Broj učesnika: 30

  Trajanje: 1 dan (8 bodova)

  Više detalja pogledajte u zvaničnom Katalogu programa stručnog usavršavanja

Marina Kopilović

Marina Kopilović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika.

Kao koautor dramskog projekta Razvijanje kritčkog mišljenja kroz proces dramu, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

Ivona Ranđelović

Ivona Ranđelović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Ivona Ranđelović je diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu u Nišu (2000), počinje sa radom u seoskim školama i zadržava se u OŠ “Vuk Karadžić” u Pečenjevcu (Leskovac). I posle 15 godina rada i dalje podučava sa velikim entuzijazmom i posvećenošću, stalno uvodeći novine, počevši od upotrebe najnovijih informacionih tehnologija u nastavi, do različitih dramskih metoda i tehnika, koje su joj trenutno u fokusu interesovanja (video intervju). Njen cilj je da ne podučava jezik kao sistem, već da strani jezik koristi da svoje učenike obrazuje i kod njih podstiče intelektualni, društveni, fizički, kreativni i emocionalni razvoj. Takođe, kao autor i realizator više akreditovanih seminara, ima za cilj da nastavnike upozna sa metodologijom i strategijama koji su se pokazali veoma uspešnim u radu sa njenim učenicima.

Oni zajedno neprestano ruše predrasude da deca iz seoskih sredina ne mogu biti podjednako uspešna kao njihovi vršnjaci iz većih razvijenih gradova, o čemu svedoče mnogobrojne nagrade koje su osvojili.

Jasmina Leleković

Jasmina Leleković

Profesor francuskog jezika i književnosti

Jasmina Leleković je profesor francuskog jezika u Osnovnoj školi „14. oktobar“ u Bariču, školi u kojoj se francuski jezik tradicionalno uči kao prvi strani jezik. Odbranila master rad iz oblasti metodike nastave na Filološkom fakultetu u Beogradu, tema „Internet u nastavi francuskog jezika u osnovnoj školi“. Njena interesovanja uključuju upotrebu kompjutera i interneta u nastavi stranog jezika. Učestvovala na Konferenciji o upotrebi modernih tehnologija u organizaciji IFS i APFS gde je prezentovala rad „Interaktivna tabla, moj najbolji prijatelj u razredu“. Održala radionicu povodom Evropskog dana jezika na temu „Interaktivna tabla kao asistent u nastavi stranog jezika“ na Filološkom fakultetu u Beogradu. Licencirani ispitivač za Delf ispite. Voli školu, učenike i nastavnički poziv. Nastoji da učenicima francuski jezik učini zanimljivim, kako na nastavi tako i organizovanjem vannastavnih aktivnosti. Uređuje školski blog  „Francuski, bre!“ kojim promoviše učenje francuskog jezika, kulture i civilizacije.

Ranka Vujanović

Ranka Vujanović

Profesor nemačkog jezika i književnosti

Ranka Vujanović je profesor nemačkog jezika i književnosti u osnovnoj školi "Drinka Pavlović" u Beogradu, u kojoj se nemački jezik uči kao prvi strani jezik.  I posle 15 godina rada u nastavi i dalje neprestano traga za nečim novim, kako bi svojim učenicima proces učenja učinila zanimljivijim i samim tim im ga olakšala. Glavni cilj u nastavi joj je da učenici progovore nemački jezik. U prilog tome govori činjenica da veliki broj njenih učenika nakon završenog osnovnog obrazovanja dostigne i položi nivo B1. Trenutna interesovanja su fokusirana na primenu moderne tehnologije u nastavi. Ranka Vujanović je i autor udzbenika za nemački jezik za 5. razred, a trenutno radi na udžbeniku za 6. razred.