859 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova

TEAM – Together Everyone Achieves More

Autor dr Nenad Miladinović i Ivana Milošević Koordinator seminara Jasmina Arsenijević, datadidakta@gmail.com, 060/30 17 845 Realizator seminara Ivana Milošević i dr Nenad Miladinović
 • Ukoliko želite da osnažite sopstvene kompetencije u vezi sa organizacijom i realizacijom nastave koja promoviše timski rad i saznate kako da pažljivo pripremite, planirate i vrednujete timski rad u nastavi, onda je ovaj seminar pravi izbor za vas!

  Kroz brojne aktivnosti i praktične primere zajedno ćemo se baviti suštinom, elementima i značajem  timskog rada u nastavi engleskog jezika i proučiti efekte ovog vida nastave na razvoj jezičkih veština učenika.

   

  Cilj seminara: Jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnika engleskog jezika u oblasti inovativnih metoda i tehnika koje afirmišu timski rad i kooperativno učenje i doprinose razvoju komunikacijskih veština u skladu sa potrebama učenika i zahtevima savremenog sveta.

  Broj učesnika: 30

  Trajanje: 1 dan (8 bodova)

  Više detalja pogledajte u zvaničnom Katalogu programa stručnog usavršavanja

Ivana Milošević

Ivana Milošević

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Ivana Milošević je nastavnik engleskog jezika, edukator, recenzent brojnih akreditovanih udžbenika, koordinator i autor više projekata. Redovno pohađa i aktivno učestvuje kao autor ili realizator na seminarima, konferencijama, radionicama, stručnim skupovima i član je mnogih radnih grupa za unapređenje nastave. Koordinator je programa Access Microsholarship Program koji podržava Ambasada SAD-a i autor brojnih seminara akreditovanih u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika od 2012 do danas. Sa Data Didaktom sarađuje godinama i recenzent je preko 30 udžbenika odobrenih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predavač je na stručnim skupovima i seminarima u organizaciji ove ustanove. Svojim predanim radom utiče na razvoj, napredak i usavršavanje nastave engleskog jezika a pored toga, ona je i uspešna poslovna žena i majka.

Nenad Miladinović

Nenad Miladinović

Profesor engleskog jezika

Dr Nenad Miladinović je nastavnik engleskog jezika sa pedagoškim iskustvom koje traje više od 15 godina. Osnovne studije engleskog jezika završio je 2004. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je 2012. godine magistrirao, a 2015. godine odbranio doktorsku disertaciju iz anglističke lingvistike. Naučne oblasti kojima se bavi su morfologija, sintaksa, semantika, kao i istorija engleskog jezika. Do sada je objavio jednu monografiju i nekoliko naučnih radova iz oblasti lingvistike. Svoje naučne radove izlagao je na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj, Grčkoj, Rumuniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Pored toga, bavi se poslom predavača u okviru Access Microscholarship Program-a koji podržava Ambasada SAD-a u Beogradu, kao i poslom predavača na stručnim skupovima i seminarima za nastavnike engleskog jezika. Bio je realizator više programa stručnog usavršavanja koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Član je udruženja ELTA.